Remit

Farklı fiyat kategorilerinde 400'den fazla ürün çeşidine sahip modern et işleme şirketi. Günde 40 tondan fazla bir üretim kapasitesine sahiptir.

Modern piyasalar için yeni iş süreçleri

Remit idari bölümü, üretim süreci muhasebesinde tek bir bilgi alanı yaratmaya karar verdi. Projenin temel amaçları:
Zorluklar
erp challenges
Et işleme fabrikasının, Remit trading house- yani ticarethanenin ve onlara bağlı olan diğer markaların da aynı bilgi sisteminde çalışmasını sağlamak
Tüm üretim sürecinin eksiksiz ve doğru bir resmin çıkarmak, kalan stoklarla ilgili bilgileri elde etmek ve doğru üretim planlamasını sağlamak
Üretim personeli için, sezgisel arayüzlere sahip özel iş istasyonları oluşturmak
Bu görevleri gerçekleştirmek için uygulama ekibi, esnekliği, adapte edilebilirliği ve işletmeler için kapsamlı bir işlevsel otomasyon seti olması nedeniyle 1C:ERP'yi entegre etmeyi seçti. Örneğin, fabrika baharat yapmak için bir üretim alanına sahipti ve sistemi kendi özelliklerine göre ayarlamak ve bu alanı tamamen otomatikleştirmek sadece iki gün sürdü.

Absolute Soft firması, et işleme firmalarının otomasyonu konusunda kanıtlanmış tecrübesi olduğu için bu projenin ortağı oldu. Entegratörler, sistemin bütünlüğünü korumak ve yeni düzenlenmiş raporlama biçimlerine geçiş ve güncelleme sürecini basitleştirmek için 1C:ERP'de yer alan standart mekanizmaları kullanmaya başladılar.

Proje uygulama ekibi ne yapacağını çok iyi biliyordu ve ilerlemeyi hızlandırmak için ayrıntılı proje gereklilikleri hazırlamamaya karar verildi. Daha sonra deneme sürecinde, önceden planlamanın imkansız olduğu kanıtlanan bir dizi ayarlama ve iyileştirme yapıldı.

Büyük bir şirket için genel çözüm

Uygulama sorunsuz bir şekilde entegre edildi ve muhasebe departmanı projenin başlamasından sadece iki ay sonra yeni sistemde çalışmaya başladı.

As a result, 18 business entities were integrated into a single information space: the Remit's factory, the trading house and the network of branded stores.

In addition, the implementation team created several types of automated workstations such as "Weighing", "Heat treatment", "Selection", and "Routing of Delivery". The information processed on these workstations was used as a basis for warehouse, accounting and manufacturing operations. The "Weighing" station processed a large amount of material intended for transfer to the next stages of production. "Heat treatment" was monitoring the process of heat treatment. At the "Selection" workstation, the customer order is assembled and the products are labeled. The "Delivery Routing" workstation provides distribution of products, and if there is underload or overload it is immediately corrected within 20 minutes.
Sonuçlar
erp implementation

Bu proje ayrıca şunları da içermekte:

Tüm üretim döngüsünün gerçek zamanlı maliyet kontrolü ve takibi
Daha iyi yönetim kararları almak için kapsamlı raporlama
Süreçlerin esnekliği – yeni sistem, şirketin artan üretim hacmine hızla uyum sağlamasına izin verdi
Personel optimizasyonu – yeni sistem ile şirket, hareket kontrolü sürecine katılan personelin yaklaşık %40'ını iyileştirmeyi başardı.
order execution reduction
costs reduction
Hata oranının azaltılması – daha önce bazı çalışanlar kusurları gizleyebiliyordu, ancak yeni analitik raporlarla, hangi aşamalarda kusurların ortaya çıktığı ve bunları azaltmak için hangi önlemlerin alınması gerektiği açık bir şekilde ortaya çıktı.
Tedarikçilerle yapılan işlerin optimizasyonu – lotların izlenebilirliği sayesinde, en yüksek kalitede hammadde teslim eden en iyi tedarikçileri seçmek kolaylaştı
labor costs reduction
Maliyetleri azaltmanın yeni yolları – üretim döngüsünün verilerini analiz etme
stock reduction
Et ürünlerinin verimliliğini ve kalitesini arttırma
Ürün kayıplarının 15% oranında azaltılması
profit growth
expense reduction
acceleration
reporting acceleration
output logo
Bugün, herhangi bir işletmenin verimliliğini artırmak için, üretim ve iş süreçlerini yönetmek için yeni bir modele ihtiyacımız var. İşletmenin faaliyet gösterdiği sektörden bağımsız olarak, ister et işleme, ister metal işleme şirketi olsun, firmanın aynı zamanda bir IT firması olması da gerekir. 1C:ERP'nin entegrasyonu ile, ilerideki geliştirmeler için de artık bir aracımız var."
Anatoly Morozov, Remit CEO'su

İlgili Müşteri Hikayeleri

Russian Grain

1C teknolojilerini kullanan bir kurum otomasyon projesinin geliştirilmesi ve başlatılması.

Prodo

Manüel süreçleri azaltacak otomatik muhasebe sistemi uygulaması.
ÜRETİM
ÜRETİM

1Ci çözümleriyle ilgileniyor musunuz?

Bize biraz projenizden bahsedin; bu şekilde size yardımcı olacak en iyi 1Ci ortağını bulalım.