Russian Grain

Holding şirketi, tarım ürünlerinin yetiştirilmesi, işlenmesi, depolanması ve ticareti konusunda tam bir üretim döngüsüne sahiptir.

Parçalanmadan genel kontrol merkezine

2015 yılına kadar işletmenin ana iş süreçleri, bir dizi yerel uygulama tarafından ne kısmen ne de tamamen otomasyon özelliğine getirildi. Bu yaklaşım, şirketin birleşik referans bilgileri oluşturmasına ve kullanmasına veya tamamlanmış malların dağıtımı için "tek bir boru hattı" düzenlemesine izin vermiyordu. Bunlara ek olarak otomasyon eksikliği, sonucunda konsolide beyanın oluşturulmasını yavaşlatan özet performans göstergelerinin elde edilme sürecini zorlaştırıyordu.

Ek olarak, farklı iş süreçleri arasında entegrasyon yoktu, bu da aynı verilerin birden fazla girilmesine ve raporlama doğruluğunun eksikliğine yol açıyordu. Mevcut uygulamalar da tüm endüstri özelliklerini ve muhasebe gerekliliklerini de barındırmamaktaydı. Sonuç olarak, Russian Grain'in IT direktörü, 1C teknolojilerine dayalı kurumsal otomasyon projesi için bir taslak geliştirdi ve bir geçiş planı sundu.

Proje aşağıdaki ticari görev ve gereksinimleri dikkate almıştır:
Zorluklar
erp challenges
Tüm ürünler için "tek bir boru hattı" oluşturulması - üretim sahaları arasındaki tüm etkileşimlerin şeffaflığını ve çabukluğunu sağlamak ve envanter seviyeleri ve ödemeler hakkında hızlıca bilgi edinmek.

Tüm üretim alanlarında iş süreçlerinin standardizasyonu.

Ürünlerdeki azalmaların hızlı bir şekilde tahmin edilmesi.

Çeşitli muhasebe türlerini tek bir bilgi sistemi içerisinde tutabilme.

Konsolide finansal tabloların doğruluğunu ve güvenilirliğini arttırırken, işgücü yoğunluğunu ve muhasebe süreçlerinde gereken süreyi azaltma.

İş verimliliğini artırmak için üretim döngüsünün tüm katılımcıları için maksimum otomasyon ve entegrasyon.

Tüm üretim alanlarında standart bir çözümün kullanılması (1C:Enterprise platformu tabanlı).

Projenin teknik uygulamasından aşağıdaki şirketler sorumluydu: Soft Portal Project, Adeptis ve Chernozemie INTEKO.

Analitik görüntüleme paneline sahip entegre kontrol merkezi

En kısa sürede, Ağustos 2015 - Ağustos 2016 arasında, tüm kullanıcılar 1C: ERP Agro-Industrial Complex 2 tabanlı olarak oluşturulan, tek bir veritabanı ile çalışmaya transfer edildi. Yeni sistem mevcut iş süreçleri dikkate alınarak ayarlandı. Bakiyeleri yeni bir sisteme devretme ve normatif referans bilgileri oluşturma süreçleri tamamlandığında ve tüm kullanıcılar eğitildiğinde, şirket pilot testini başarıyla başlattı.

Nihai sonuç olarak:
Sonuçlar
erp implementation
Artık tüm üretim sahaları, şirket sahiplerinin ve yönetimin hızlı bir şekilde konsolide raporlar oluşturmasını sağlayan birleşik bir veritabanıyla çalışıyor.

Ürünlerin üretimden depolara ulaştırılması için yeni bir süreç uygulandı.

İşletmeyi otomatikleştirmek için standart bir çözüm kullanılması, şirketin işletme ve bakım maliyetlerini azaltmasına yardımcı oldu.

İlgili Müşteri Hikayeleri

Remit

Kurum içerisindeki tüm işletme birimlerinde tek bir bilgi alanı oluşturulması.

Prodo

Manüel süreçleri azaltacak otomatik muhasebe sistemi uygulaması.
ÜRETİM
ÜRETİM

1Ci çözümleriyle ilgileniyor musunuz?

Bize biraz projenizden bahsedin; bu şekilde size yardımcı olacak en iyi 1Ci ortağını bulalım.