ACM Meat Factory Ltd.

Farklı fiyat kategorilerinde 50'den fazla ürün çeşidine sahip modern et işleme şirketi.

Büyümeyi mümkün kılan kompleks otomasyon sistemi

ACM Et Fabrikası, Haiducii markası altında Londra'da et işleme tesisini açtığında, öncelikli stratejik hedefi pazar payı elde etmek ve mümkün olan en kısa sürede verimliliği artırmaktı. Bu hedefe ulaşmak için en önemli adımlardan biri, tüm iş süreçlerinin otomasyonu idi.
İyice değerlendirdikten sonra, fabrika yönetimi, küçük ve orta ölçekli işletmelerin süreçlerini otomatikleştirmek için güçlü ve esnek bir ERP sistemi olan 1C:Drive'ı kullanmaya karar verdi.
Kısacası, şirketin karşılaştığı ana zorluklar:
Zorluklar
erp challenges
En kısa zamanda pazar payını ve karlılığını artırmak
Çeşitli ve genişlemekte olan dağıtım ağına sahip küçük bir şirket için ekonomik ve verimli bir ERP sisteminin entegrasyonu
Et üretimi için etkin bir maliyet hesaplama aracının uygulanması
Depolardaki stok miktarının azaltılması için esnek üretim planlama prosedürünün uygulanması
Sipariş ve satınalma faturalarını içeren süreçlerin optimizasyonu

Tüm fabrika donanımlarının güçlendirilmesi

Sonuçlar
erp implementation
Hammadde alımından et ürünlerinin nakliyesine ve nihai satış noktasına ulaşana kadar tüm üretim süreçlerinin otomasyonu ve senkronizasyonu
Önemli oranda maliyet tasarrufu ve daha hızlı iş süreçleri
Müşteri hesabı işleme otomasyonu ve veri girişi hatalarının giderilmesi
Münferit markaların ve bireysel müşterilerin (karlılık, mevsimsellik, satış noktaları) hakkında gerçek zamanlı bilgilere erişim
1C:Drive'ın muhasebe aracı ile mali tabloların otomatik olarak hazırlanması ve Birleşik Krallık vergi makamlarına gönderilmesi
Sonuç olarak, AVA HUB ekibinin uzmanları başarılı bir şekilde 1C:Drive'ı uyguladı, bölgesel ve sektörel özelliklere uyarlama konusunda çalışmaları yürüttü ve tüm fabrika ekibine eğitim verdi.

Ayrıca, aşağıdaki sonuçlara ulaşıldı:
Satış noktalarındaki satışları otomatikleştirmek için Pan Agent sistemiyle entegrasyon

Anahtar sayılar

Genel üretim maliyetleri %12,3 azaldı
Üretim %7 arttı
Stok devir hızı %11 arttı
inventory increase
costs reduction
profit growth
reporting acceleration
acceleration
Satışlar %15 arttı
Tüm üretim süreçlerinin otomasyonu ve senkronizasyonu

İlgili Müşteri Hikayeleri

Russian Grain

1C teknolojilerini kullanan bir kurum otomasyon projesinin geliştirilmesi ve başlatılması.

Remit

Kurum içerisindeki tüm işletme birimlerinde tek bir bilgi alanı oluşturulması.
ÜRETİM
ÜRETİM

1Ci çözümleriyle ilgileniyor musunuz?

Bize biraz projenizden bahsedin; bu şekilde size yardımcı olacak en iyi 1Ci ortağını bulalım.